Dnevni centar za djecu i omladinu u riziku

Uslugu nudi:

Udruženje žena „NADA“

Opis usluge:

Dnevni centar za djecu i omladinu u riziku sa sjedištem u prostorijama Udruženja žena „NADA“ Prijedor je osnovan 01.07.2012. god. sa ciljem pružanja visoko kvalitetne pomoći i podrške djeci i omladini iz porodica sa višestrukim problemima a to su djeca bez oba roditelja, samohranih roditelja, djeca iz socijalno ugroženih porodica, djeca žrtve nasilja u porodici, djeca iz porodica roditelja alkoholičara, itd. Cilj ovog preventivnog programa je smanjenje socijalne isključenosti djece i omladine kroz savjetodavni rad, osnaživanje mladih koji imaju problema u odrastanju i pružanje adekvatne podrške njihovim roditeljima kroz održivi dnevni centar i stvaranje preduslova za trajni preventivni rad. Dnevni centar pruža djeci mogućnosti različitih sadržaja uz njihovo aktivno učešće kroz aktivnosti koje im se nude u terminima prije i poslije škole. Dnevni centar je otvoren od 10 do 18 časova svakim radnim danom i subotom. Sa djecom radi tim od četiri stručne osobe, i to socijalni radnik, pedagog, psiholog i nastavnik-profesor, kao i volonteri, a sa osmišljenim planom aktivnosti u čijoj izradi učestvuju i djeca. Za svako dijete je izrađen individualni plan koji se periodično revidira u odnosu na planirano i ostvareno. Rad sa djecom se odvija timski a kroz aktivnosti sa ciljem socijalizacije i integracije korisnika, pomoći u učenju, praćenje njihovog uspjeha i redovnih odlazaka u školu, podučavanja za rad na računarima, zatim edukativne, kreativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti, psihološko savjetovanje, te ojačavanju njihovog samopouzdanja kako bi što lakše prevladali životne situacije sa kojima se svakodnevno susreću.

Ciljna grupa

Primarna ciljna grupa su djeca i omladina iz porodica s višestrukim problemima koja su izolovana od društva, uže i šire socijalne sredine, prepušteni ulici i sami sebi, postižu slab uspijeh u školi ili napuštaju školovanje. Centar trenutno okuplja grupu 32 djece (17 dječaka i 15 djevojčica ) iz porodica sa višestrukim problemima uzrasta od 6 do 17 godina, a odabrani na osnovu kriterija donatora i Centra za socijalni rad.
Sekundarna ciljna grupa su roditelji djece iz porodica sa višestrukim problemima koji nemaju dovoljno roditeljskih i ličnih kapaciteta da osiguraju djeci zdravo odrastanje.

Partnerstvo

  • Centar za socijalni rad Prijedor - većina porodica ove djece su korisnici nekog vida socijalne pomoći - sporazum o razumijevanju
  • Direktori, pedagoško-psihološke službe i nastavnici tri gradske osnovne škole - jer to su škole koje pohađaju djeca (korisnici) Dnevnog centra - partnerstvo kroz saradnju i praćenje uspjeha djece
  • Forum za bezbjednost zajednice Prijedora, sastavljen od predstavnika lokalnih institucija i organizacija u potpunosti podržava programe prevencije maloljetničkog prestupništva u Prijedoru - partnerstvo kroz implementaciju projekata
  • Policija i pravosuđe u okviru svog područja djelovanja imaju obavezu implementacije pravne regulative koja tretira oblast maloljetništva
  • Nevladine organizacije sa misijom zaštite prava djece - partnerstvo kroz implementaciju projekata
  • IN fondacija, Kinderpostzegels, Vlada RS, Grad Prijedor - pružanje sufinansijske i logističke podrške Dnevnom centru - partnerstvo regulisano ugovorima

Način finansiranja

  • Donacije u robi, uslugama i novcu
  • Grantovi

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba