Dnevni centar u Tuzli za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici

Uslugu nudi:

Udruženje „Zemlja djece“

Opis usluge:

Svrha dnevnog centra za djecu ulice je doprinos obezbjeđivanju što potpunijeg ostvarivanja prava ove grupe djece, izložene raznim vidovima radne eksploatacije, nasilju, nekom drugom vidu eksploatacije, ili djece u riziku da postanu djeca ulice.
Dnevni centar je sigurno mjesto za djecu ulice, gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje se pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu, te se promovišu i štite dječija prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška, djeci koja dobrovoljno koriste uslugu.
U Dnevnom centru u Tuzli djeci se pruža podrška kroz edukativni segment (predškolska priprema, pomoć u savladavanju školskog gradiva i podrška vanrednim polagačima razreda osnovne škole), savjetovanje za djecu i porodice (socijalni i pedagoški, kao i preventivni rad), obrok, usluge vešeraja, urgentna pomoć u kriznim situacijama, i sl.
Dnevni centar svoje aktivnosti sprovodi i na terenskim lokacijama, posebno u slučaju veće udaljenosti naselja u kojima žive pripadnici ciljane populacije (romska naselja, naselja za raseljena lica i sl.). Terenske aktivnosti uključuju i angažovanje terenskih asistenata koji žive na ciljanim lokacijama i dobro poznaju konkretnu zajednicu. Dnevni centar djeluje komplementarno i 'pod istim' krovom sa Tuzlanskim tinejdžerskim centrom „Telex“, od 2000.godine. TTC „Telex“ posebnu pažnju posvećuje blagovremenom uključivanju djece Dnevnog centra u integrativne sadržaje, kako bi proces njihove socijalizacije bio potpomognut i na taj način.

Ciljna grupa

Korisnici usluge dnevnog centra za djecu ulice su djeca na uzrastu od 0 do 18 godina, koja se na teritoriji grada odnosno opštine/općine Tuzla nađu u prošnji, skitnji, na radu, kao i djeca koja su u riziku da žive ili rade na ulici, bez obzira na spol, etničku, rasnu, socijalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Sekundarna ciljna grupa Dnevnog centra u Tuzli su i porodice djece uključene u program.

Partnerstvo

  • Partneri u realizaciji su Iamaneh Schweiz, Save the Children International i Ministarstvo za rad, Socijalnu politiku i povratak TK. Partnerstva su regulisana sporazumima/ugovorima. Uloga partnera je primarno donatorska, uz komponentu podrške razvoju kapaciteta organizacije i programa.

Način finansiranja

  • Glavnina finansiranja se  obezbjeđuje od strane gore navedenih partnerskih struktura, kao i putem manjih, jednokratnih grantova sa različitih nivoa vlasti, od strane međunarodnih i domaćih organizacija i kompanija kroz podprojekte i sl.

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba