Dnevno zbrinjavanje djeci i mladih sa težim, teškim i višestrukim smetnjama

Uslugu nudi:

UG „Moja luka“

Opis usluge:

Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim, teškim i višestrukim smetnjama. Dnevno zbrinjavanje provodi se svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 7.00 do 15.30 sati, u skladu sa individualnim planovima podrške koji uvažavaju mentalno i fizičko stanje, mogućnosti i sposobnosti korisnika, a obuhvata: njegu i čuvanje, osnovnu zdravstvenu njegu i davanje lijekova, ishranu (doručak i ručak), zadovoljavanje higijenskih potreba korisnika, pomoć pri sticanju vještina neophodnih za svakodnevni život, relaksaciju i odmor. JU Centar za socijalni rad Banja Luka, u saradnji sa Udruženjem "Moja luka", na zahtjev roditelja/staratelja, donosi rješenje o pravu na zbrinjavanje. Tokom dnevnog zbrinjavanja provode se i rehabilitacione i terapeutske aktivnosti za podsticanje i održavanje psihomotorike korisnika: fizikalni tretman, okupacione aktivnosti, muzikoterapija, kao i povremene posjete socijalnog radnika, defektologa i psihologa. Dnevni boravak korisnicima omogućava pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, u bezbjednom okruženju sa nadzorom, uz podršku i pomoć u aktivnostima svakodnevnog života. Na taj način imaju mogućnost da dio svojih potreba zadovolje u sredini u kojoj žive, da ostanu u porodici i tako izbjegnu smještaj u institucije.

Ciljna grupa

Djeca i mladi sa težim, teškim i višestrukim smetnjama

Partnerstvo

  • Centar za socijalni rad Banjaluka- većina porodica ove djece su korisnici nekog vida socijalne pomoći - sporazum o razumijevanju

Način finansiranja

  • Lokalna zajednica
  • Donacije
  • Udruženja

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba