Sigurna kuća za djecu

Uslugu nudi:

Udruženje "Nova generacija"

Opis usluge:

Sigurna kuća za djecu pod nazivom “Dječija kuća - sigurno mjesto” namjenjena je za djecu žrtve nasilja i eksploatacije. Ovo je prva sigurna kuća namjenjena isključivo za djecu. U sigurnoj kući rade obučeni psiholozi, socijalni radnici i vaspitači, a kapacitet je 14 ležajeva. Smještajem djece žrtava nasilja i eksploatacije u sigurnu kuću, sprovodi se zaštitna mjera kako bi se žrtva fizički i psihički zaštitila od počinioca nasilja i/ili eksploatatora odnosno da se djetetu pruži zaštita života, tjelesnog integriteta i duševnog zdravlja te spriječi daljnje zlostavljanje i zloupotreba.
U Sigurnu kuću je u određenim okolnostima moguć smještaj i odraslih žrtava. Djeci žrtvama smještenim u sigurnu kuću je obezbjeđeno 5 obroka u toku dana, te razne kreativne i rekreativne aktivnosti. Djeca se uključuju i u školski sistem, obezbjeđena im je zdravstvena njega i zaštita. Prilikom smještaja djece u sigurnu kuću obezbjeđen im je adekvatan stručni pristup pri prijemu, u toku adaptacionog perioda, kao i u toku individualnog i grupnog rada sa djetetom. Za svaku žrtvu se u roku od sedam dana izrađuje individualni program tretmana korisnika (terapijski, vaspitno – obrazovni rad, okupaciono angažovanje, kulturno–zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i drugo), te se stvaraju uslovi za uspostavljanje ili održavanje kontakta sa porodicom, srodnicima i okolinom.

Ciljna grupa

Djeca žrtve bilo kojeg oblika nasilja i eksploatacije, vaspitno zanemarena i zapuštena djeca.

Partnerstvo

  • JU Centar za socijalni rad Banjaluka – ustupanje prostora na korištenje
  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, te drugi centri za socijalni rad u slučaju smještaja djeteta u Sigurnu kuću

Način finansiranja

  • Ministartvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, centri za socijalni rad prilikom smještaja djeteta, preko donacija građana i privatnog sektora

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba