Prihvatna stanica za djecu

Uslugu nudi:

Udruženje "Nova generacija"

Opis usluge:

Udruženje “Nova generacija” u saradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka realizuje aktivnosti za zaštitu djece i omladine zatečene u skitnji i prosjačenju ili bilo kojeg drugog oblika eksploatacije, djeci žrtvama nasilja, vaspitno zanemarenoj i zapuštenoj djeci , a u vidu Prihvatne stanice koja je u funkciji 24 časa dnevno. Prihvatna stanica vrši prihvat i kratkotrajni smještaj djece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju ili drugim slučajevima u kojima je hitno potreban kratkotrajan smještaj, ishrana, primjena zdravstveno-higijenskih mjera, utvrđivanje identiteta, sačinjavanje nalaza o njihovom ponašanju s ciljem da se dijete što prije vrati u primarnu porodicu, ustanovu socijalne zaštite ili da se preda nadležnoj službi socijalne zaštite u mjestu porijekla djeteta. Prihvatna stanica za djecu je na raspolaganju za svu djecu bez obzira odakle dolaze, ali je neophodno da smještaj djeteta izvrši nadležni centar za socijalni rad. Tokom boravka djece u prostorijama Prihvatne stanice, u zavisnosti od trenutne potrebe djeteta, dežurni vaspitači pružaju usluge različitog tipa:

 1. Izrada dokumenta o prihvatu djeteta;
 2. Organizovanje sigurnog i humanog boravka djeteta;
 3. Utvrđivanje identiteta maloljetnih lica zatečenih u skitnji i upoznavanje sa okolnostima pod kojima je dijete otišlo u skitnju, iz kog razloga se nalazi bez adekvatng nadzora i slično;
 4. Izrada socijalne anamneze;
 5. Obezbjeđivanje ishrane;
 6. Obezbjeđivanje higijenskih mjera;
 7. Obezbjeđivanje čiste garderobe;
 8. Organizovanje slobodnog vremena;
 9. Izrada dokumenta o predaji djeteta…

Radno vrijeme Prihvatne stanice za djecu je od 0-24 sata .

Ciljna grupa

Djeca uključena u život i/ili rad na ulici, djeca žrtve svih oblika eksploatacije, nasilja, vaspitno zanemarena i zapuštena djeca, djeca bez adekvatnog roditeljskog nadzora, djeca iz disfunkcionalnih porodica te druga djeca kojima je ugrožena bezbjednost njihovog življenja.

Partnerstvo

 • JU Centar za socijalni rad Banjaluka – Ugovorom o saradnji
 • Po potrebi i sa drugim centrima za socijani rad ukoliko dođe do smještaja djeteta

Način finansiranja

 • JU Centar za socijalni rad na mjesečnom nivou paušalno, preko donacija građana i privatnog sektora i projektnih aktivnosti Udruženja te drugih centara za socijalni rad u slučaju smještaja djeteta

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba