Dnevni centar za djecu

Uslugu nudi:

Udruženje "Nova generacija"

Opis usluge:

Dnevni centar za djecu žrtve porodičnog nasilja predstavlja mjesto prilagođeno populaciji djece koja su u okviru svojih porodica doživjela fizičko, psihološko i/ili seksualno nasilje, djeci koja su uključena u život i/ili rad na ulici, djeci iz disfunkcionalnih porodica, gdje im se pomaže da prevaziđu doživljena traumatska iskustva. Disfunkcionalan porodični ambijent djeci ne može da omogući adekvatne uslove za zdravo i funkcionalno odrastanje, te su ova djeca u riziku da razviju nefunkcionalne obrasce doživljavanja i ponašanja, što dalje predstavlja faktor rizika za razvijanje nekog od psiholoških poremećaja ili ulazak u svijet socijalne patologije čime se krug nasilja nastavlja. Da bi se navedeni rizici ublažili i djeci žrtvama porodičnog nasilja pružili sigurni uslovi odrastanja, te adekvatna briga i podrška, osnovan je Dnevni centar koji predstavlja svojevrsno sigurno utočište za djecu. Pored toga djeci su obezbjeđeni obroci, edukativne, kreativne i rekreativne aktivnosti, veselo i kvalitetno druženje u toku slobodnog vremena, izleti, poklon paketi u vidu garderobe, školskog pribora , higijene i slično u skladu sa njihovim potrebama. Dnevni centar radi svaki radni dan od 9.00 – 19.00 časova.

Ciljna grupa

Djeca uključena u život i/ili rad na ulici, djeca žrtve i drugih oblika eksploatacije, djeca u pokretu, djeca žrtve svih oblika nasilja, djeca iz socijalno ugroženih i disfukcionalnih porodica.

Partnerstvo

  • JU Centar za socijalni rad Banjaluka kao partner aktivno učestvuje,u poboljšanju položaja svakog djeteta upućenog u Dnevni centar, zajednički se izrađuju individualni planovi za djecu, održavaju redovni sastanci, konsultacije i razmjena informacija i slično. Partnerstvo je regulisano ugovorom o saradnji.

Način finansiranja

  • Save the Children kao projektna aktivnost
  • JU Centar za socijalni rad Banjaluka paušalno, preko donacija građana i privanog sektora

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba