Sigurna kuća - Asistencija žrtvama trgovine ljudima

Uslugu nudi:

Udruženje „HO Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus“

Opis usluge:

U okviru aktivnosti Sigurne kuće, MFS-EMMAUS pruža usluge smještaja u sklonište, pružanja zaštite i sigurnosti, rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije.

Ciljna grupa

Potencijalne žrtve trgovine ljudima strani i BiH državljani.

Partnerstvo

  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH.
    Partnerstvo je regulisano potpisivanjem Protokola sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice o suradnji i osiguranju adekvatnog smještaja i zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine, kao i Protokola sa Ministarstvom sigurnosti BiH o suradnji i osiguranju adekvatnog smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Način finansiranja

  • Finansiranje je osigurano sredstvima od strane pomenutih partnera, te donatorskih sredstava.

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba