Prihvatni centar „Duje“

Uslugu nudi:

Udruženje „HO Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus“

Opis usluge:

U okviru aktivnosti Prihvatnog centra „Duje“, MFS-EMMAUS pruža usluge smještaja, rehabilitacije i resocijalizacije djece i mladih sa poteškoćama u razvoju (poteškoće u kognitivnom, emocionalnom, socijalnom funkcionisanju). Stručno osoblje, koje se sastoji od defektologa i pedagoga-psihologa, svakodnevno realizuje aktivnosti, radionice, individualni rad, te druge aktivnosti s ciljem očuvanja kapaciteta, razvijanja potencijala i socijalnih vještina, usvajanja radnih i higijenskih navika, redukciji neprihvatljivih oblika ponašanja i djelovanja, te povećanja participacije djece i mladih u širu lokalnu zajednicu.

Ciljna grupa

Djeca i mladi sa područja cijele BiH sa poteškoćama u kognitivnom, emocionalnom, socijalnom funkcionisanju.

Partnerstvo

  • Nadležni centri za socijalni rad te nadležna Ministarstva za rad i socijalnu politiku sa područja BiH.
    Partnerstvo je regulisano Ugovorom o smještaju, te određivanjem organa starateljstva za svaku maloljetnu osobu.

Način finansiranja

  • Finansiranje je osigurano sredstvima od strane pomenutih partnera te donatorskih sredstava.

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba