Dnevni centar za djecu i mlade Srebrenica

Uslugu nudi:

Udruženje „HO Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus“

Opis usluge:

U okviru ECCS-Franco Bettoli, 2013. godine uspostavljen je rad dnevnog centra za djecu i mlade opštine Srebrenica koji pohađaju školu u Potočarima. Aktivnosti dnevnog centra su usmjerene ka povećanju participacije djece i mladih iz Potočara i drugih dijelova opštine. Kroz organizovane kreativne, edukativne, psihosocijalne radionice, učešće u javnim dešavanjima, organizaciju izleta i putovanja, javnog zagovaranja, publikaciju lista „Glas djece Srebrenice“, MFS-EMMAUS nastoji pružiti priliku djeci i mladima da razvijaju socijalne vještine i da prezentuju svoj rad u zajednici.
Dnevni centar je otvoren u terminu od 10:30h do 14h i predviđen je za djecu uzrasta od 6 do 12 godina, koja pohađaju obližnju osnovnu školu te svakodnevno čekaju organizovan prevoz do kuće i do dva sata. Drugi termin je od 15h do 17h, koji je predviđen za djecu i mlade od 13 do 19 godina, iz lokalne zajednice.
Grupe djece se formiraju u saradnji sa menadžmentom škole uz potpisanu saglasnost roditelja. Osoblje Dnevnog centra svakodnevno vrši evidenciju djece, te u slučaju prijave novih korisnika, uzimaju se u razmatranje prilikom formiranja nove grupe.
Projekat je podržan od strane IN Fondacije Banja Luka uz finansijsku podršku Kinderpostzegels, Netherlands.

Ciljna grupa

Djeca i mladi od 6 do 19 godina, iz ruralnih područja opštine te mladi iz Potočara.

Partnerstvo

  • Opština Srebrenica, partnerstvo regulisano Pismom podrške uz iskazanu spremnost podrške projektnih aktivnosti. 
  • Prva osnovna škola Srebrenica, partnerstvo regulisano Memorandumom o saradnji na projektnim aktivnostima.

Način finansiranja

  • Finansiranje je isključivo obezbjeđeno donatorskim sredstvima te vlastitim doprinosom.

Ostale usluge koje udruženje pruža:

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba