O nama

Udruženje „Nova generacija“ je nestranačko, nevladino , neprofitno i humanitarno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti, koje se u toku prvih godina svoga postojanja profilisalo kao udruženje usmjereno na rad sa djecom te unaprjeđenje položaja i prava djece sa fokusom na ranjive kategorije.


Udruženje Nova generacija je pokrenulo značajne projekte i uvela mnoge inovativnosti u svoj rad, te se usmjerilo na rad sa djecom zatečenom u skitnji i prosjačenju, djecom žrtvama svih oblika nasilja i eksploatacije, djecom bez adekvatnog roditeljskog staranja, djecom iz disfunkcionalnih i socijalno ugroženih porodica, a za čiji bolji položaj u društvu i pomjeranje sa njegovih margina je potrebna bolja saradnja, razmjena iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva i državnih institucija.
Budući da su socijalne usluge odnosno usluge socijalne zaštite relativno nov pojam, pokušali smo da izradimo internet stranicu na kojoj će se moći naći usluge namjenjene djeci, organizacije/institucije koje navedene usluge pružaju, populaciju kojoj su namjenjene, njihovu dostupnost, kontakte i druge važne informacije.


Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany) kroz pilot projekat pod nazivom „Više znanja, više mogućnosti“. Na samom početku smo uz Banjaluku, a kroz partnerstvo sa nevladinim organizacijama Nada iz Prijedora, Altruist iz Mostara, Zemlja djece iz Tuzle i OAZA iz Trebinja, mapirali postojeće resurse u pet gradova na nivou Bosne i Hercegovine. Stranica će se unaprjeđivati i dopunjavati u skladu sa interesovanjem pružaoca usluga te unaprjeđenjem njihovog rada te potrebama građana. Stranica je također otvorena za sve vrste usluga koje pružaju vladine i nevladine organizacije a koje u fokus svog rada stavljaju djecu.
U tekstu „Kako se priključiti i zašto?“ se nalaze informacije na koji način i gde se mogu dostaviti informacije o socijalnim uslugama za djecu koje određena organizacija ili institucija nudi. Nadamo se da će stranica ispuniti svrhu svoga postojanja te da će mnogi od vas naći korisne informacije o uslugama socijalne zaštite te puteve za pomoć djeci koja ne mogu da odrastu u zdrave, sretne i uspješne ljude bez naše pomoći.  

socijalneusluge logo small

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

Program podržao:

asb logo rgb

Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

O socijalnim uslugama

Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

Kontakt

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  +38751923270
  +38751923270
  www.socijalneusluge.ba