Kako se priključiti i zašto?

Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu i da mapira sve socijalne usluge za djecu koje te organizacije nude.

Problem koji smo uočili je da u BiH ne postoji evidencija na jednom mestu onih organizacija koje pružaju socijalne usluge za djecu u riziku, kao ni evidencija usluga koje te organizacije pružaju i kapacitet tih usluga.
Korisnici ne znaju kome sve mogu da se obrate kada su u potrebi, i ne znaju koje sve kapacitete usluga mogu da iskoriste kako bi dobili što kvalitetniju i obuhvatniju pomoć. Ovaj problem se odražava i na problem neodrživosti socijalnih usluga za djecu u riziku, nepostavljanja standarda kvaliteta pružanja socijalnih usluga djeci, na kvalitet rješavanja problema u radu jer organizacije mahom djeluju izolovano i mogućnost učenja jedni od drugih i razmjene iskustva i resursa su umanjeni jer organizacije ne znaju jedne za druge. Također je umanjena i mogućnost zajedničkog rješavanja problema putem umrežavanja a problema koji su na državnom nivou i koji se tiču zakonodavstva.
Smatramo da institucionalni sistem socijalne zaštite nisu u mogućnosti da svojim kapacitetima odgovori na sve potrebe građana i da je neophodno da organizacije civilnog društva preuzmu veću ulogu u pružanju socijalnih uloga ali na taj način da imaju podršku institucionalnog sistema socijalne zaštite, da budu prepoznati njihovi kapaciteti i kvalitet njihovog rada. Ovom stranicom i bazom socijalnih usluga i organizacija će se približiti i građanima vrste socijalnih usluga koje su trenutno dostupne u navedenim gradovima i omogućiti im da imaju jasniji uvid u stanje socijalne zaštite djece u BiH. Povećanjem vidljivosti organizacija i usluga koje pružaju će biti jasnije i u kojim mjestima nedostaju određene usluge i gde je potrebno proširivati kapacitete socijalne zaštite, te je to osnov za podizanje svijesti o neophodnosti unapređivanja socijalnih usluga u zajednici.

Najveći problem sa kojim smo se suočili tokom kreiranja stranice je bio kategorisanje usluga u oblasti socijalne zaštite, budući da u zakonu nema dovoljno potpore za precizno definisanje kategorija usluga i da zakon ne prepoznaje sve usluge koje se u praksi nalaze. Oslanjajući se na zakone, ali naglasak stavljajući na stanje na terenu, izdvoji smo sledeće kategorije socijalnih usluga:

 • Dnevni centar
 • Savjetovanje
 • Sigurna kuća
 • Prihvatna stanica / centar
 • SOS / savjetodavna linija za djecu
 • Disiplinski centar
 • Smještaj u ustanovu / Centar za smještaj
 • Psihosocijalna podrška
 • Usluge CSR

  Ukoliko želite da se i vaša organizacija i socijalne usluge za djecu koje pružate nađu na ovoj stranici, stojimo vam na raspolaganju!

  socijalneusluge logo small

  Cilj stranice www.socijalneusluge.ba je da vremenom mapira sve organizacije u Bosni i Hercegovini koje nude socijalne usluge za djecu te da mapira te usluge koje te organizacije nude.

  Program podržao:

  asb logo rgb

  Stranica je izrađena uz podršku Udruženja samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund) kroz pilot projekat „Više znanja, više mogućnosti“.

  O socijalnim uslugama

  Socijalne usluge su aktivnosti, odnosno stručni postupci institucija, organizacija i službi formiranih radi promocije i ostvarivanja dobrobiti građana. Usluge mogu biti raznolike i uključuju pomaganje ljudima da postanu nezavisni do stepena do kog je to moguće. 

  Kontakt

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
    +38751923270
    +38751923270
    www.socijalneusluge.ba